THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chức danh

Nhân viên thợ cắt CNC

Bộ phận

BP Sản xuất

Quản lý trực tiếp

Trưởng nhóm cơ khí

 • MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Tăng độ chính xác và tiết kiệm thời gian gia công cơ khí.

Trở thành thợ giỏi lĩnh vực cắt CNC plasma.

 • BÁO CÁO ỦY QUYỀN

Báo cáo trực tiếp cho Trưởng nhóm cơ khí

 • PHỐI HỢP CÔNG VIỆC

Phối hợp bộ phận bán hàng để bóc tách khối lượng, sản xuất hàng hóa theo đúng yêu cầu khách hàng.

Phối hợp bộ phận sản xuất để hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật sản phẩm, tiến độ sản xuất, giao hàng & giải quyết khiếu nại.

 • CHỨC NĂNG

Vận hành cắt cnc, gia công các đơn hàng cơ khí theo yêu cầu bản vẽ

Chăm sóc bảo dưỡng trang thiết bị máy móc xưởng cơ khí

Khảo sát đo đạc theo nhu cầu khách hàng.

 • NHIỆM VỤ

1.      Đọc các bản vẽ kỹ thuật

–    Tiếp nhận các bản vẽ từ bộ phận thiết kế.

–    Tiến hành kiểm tra bóc tách bản vẽ thiết kế.

–    Sử dụng các phần mềm chuyên dụng thực hiện lập trình gia công các chi tiết, đảm bảo phù hợp các thông số kỹ thuật máy CNC.

–    Thực hiện việc tách điện cực, điện xung

–    Xuất bản vẽ gửi trưởng bộ phận kiểm tra.

2.      Chuẩn bị dụng cụ

–          Sau khi đã đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, nhân viên vận hành tiến hành chuẩn bị các dụng cụ: bép cắt plasma, thước đo,…

–          Điều khiển cẩu phôi lên bàn cắt, đảm bảo gá đạt tiêu chuẩn định vị kẹp chặt tốt.

3.      Vận hành máy CNC plasma

–    Kiểm tra lại các yêu cầu về thông số kỹ thuật.

–    Theo dõi kiểm soát quá trình gia công, đảm bảo các chi tiết được gia công đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

–    Kịp thời chỉnh sửa bản vẽ lập trình khi phát hiện sai xót.

4.      Tính thời gian gia công

–    Thực hiện tính thời gian gia công các chi tiết mới của khách hàng, gửi thông tin cho bộ phận kinh doanh tính giá.

5.      Công việc khác

–    Bảo dưỡng máy CNC theo định kỳ, sửa chữa máy khi phát hiện hư hỏng.

–    Ngoài công việc chuyên môn, nhân sự sẽ tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

–    Tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho nhân viên lập trình CNC.

–    Hỗ trợ đào tạo nhân viên mới cho công ty.

 • QUYỀN HẠN

1.      Được quyền đề xuất, giải pháp cải tiến sản phẩm, nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

2.      Được đề xuất mức lương mong muốn và đưa ra kết quả thực hiện công việc tương ứng.

 • KPIs ĐO MỤC TIÊU

1.      Hiệu suất công việc.

2.      Thời gian hoàn thành công việc.

3.      Tỷ lệ hàng bị lỗi/tổng đơn hàng.

4.      Số lần đóng góp ý kiến phát triển nâng cao năng suất làm việc.

5.      Tỷ lệ không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết.

6.      Số lần vắng mặt, đi trễ (trừ trường hợp có lý do chính đáng) khi tham gia các hoạt động của công ty.

7.      Số lần vi phạm nội quy công ty.

 • YÊU CẦU NĂNG LỰC

1.      Giới tính: Nam.

2.      Độ tuổi: 20-35.

3.      Có ý thức và đạo đức tốt, trung thực, thật thà.

4.      Có trình độ chuyên môn về cơ khí, xây dựng

5.      Ưu tiên người biết sử dụng thành thạo phần mềm autoCAD

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chức danh Nhân viên kinh doanh
Bộ phận Phòng kinh doanh
Quản lý trực tiếp Trưởng nhóm kinh doanh
 • MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1.      Bán được hàng và khách hàng hài lòng.

2.      Đảm bảo mức tăng trưởng kinh doanh theo kế hoạch phát triển của công ty.

 • BÁO CÁO ỦY QUYỀN
1.      Báo cáo trực tiếp cho Trưởng nhóm kinh doanh.
 • PHỐI HỢP CÔNG VIỆC
1.      Phối hợp Bộ phận đặt hàng, bộ phận kho để có kế hoạch nhập, xuất hàng hóa cho khách.

2.      Phối hợp Bộ phận sản xuất để hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật sản phẩm, tiến độ sản xuất, giao hàng & giải quyết khiếu nại.

3.      Phối hợp Bộ phận kế toán để hoàn tất thủ tục thanh toán, kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng.

 • CHỨC NĂNG
1.      Bán hàng, đảm bảo đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch mục tiêu hàng năm của công ty đề ra.

2.      Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

3.      Đảm bảo mức tăng trưởng bán hàng.

4.      Kiểm soát công nợ.

 • NHIỆM VỤ
1.      Sản phẩm & dịch vụ

–    Hiểu rõ và luôn cập nhật kiến thức mới về lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh.

2.      Chân dung khách hàng

–    Hiểu rõ từng nhóm khách hàng mục tiêu công ty hướng đến.

–    Xây dựng kịch bản bán hàng và cách thức tiếp cận cho từng nhóm khách hàng mục tiêu.

3.      Bán hàng

–    Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu doanh số và thị trường được giao.

4.      Phát triển thị trường và khách hàng

–    Lập kế hoạch duy trì và mở rộng thị trường tương ứng với khu vực được giao.

–    Thực hiện các kế hoạch và chương trình marketing đã hoạch định để phát triển khách hàng mới.

5.      Chăm sóc khách hàng

–    Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng kết nối.

6.      Thu hồi công nợ

–    Theo dõi, đối chiếu, thu hồi công nợ.

7.      Báo cáo

–    Cập nhật báo cáo doanh số bán hàng và lượng khách hàng tiềm năng tiếp xúc đạt trong ngày.

–    Báo cáo về quá trình làm việc với khách hàng, mối quan tâm của khách hàng, những góp ý của khách hàng …

–    Báo cáo định kỳ và linh hoạt về thị trường phụ trách (đối thủ cạnh tranh, khách hàng, cơ hội, thách thức) với cấp trên để cùng đưa ra giải pháp phù hợp để đạt được kế hoạch bán hàng đề ra.

8.      Công việc khác

–    Ngoài công việc chuyên môn, nhân sự sẽ tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

–    Học tập nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng để đáp ứng vị trí kế cận trong mô hình tổ chức của công ty.

 • QUYỀN HẠN
1.      Được quyền quyết định giá sản phẩm trong khung biểu giá công ty ban hành.

2.      Được quyền đề xuất, giải pháp để hỗ trợ tốt cho công việc bán hàng.

3.      Được đề xuất mức lương mong muốn và đưa ra kết quả thực hiện công việc tương ứng.

 • KPIs ĐO MỤC TIÊU
1.      Doanh số hàng tháng.

2.      Doanh số tới từ khách hàng cũ/doanh số tháng.

3.      Doanh số tới từ khách hàng mới/doanh số tháng.

4.      Tỷ lệ thu hồi công nợ tới hạn.

5.      Tỷ lệ hàng đổi trả/doanh số tháng.

6.      Số lần đóng góp ý kiến phát triển hệ thống kinh doanh & sản phẩm.

7.      Tỷ lệ không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết.

8.      Số lần vắng mặt, đi trễ (trừ trường hợp có lý do chính đáng) khi tham gia các hoạt động của công ty.

9.      Số lần vi phạm nội quy công ty.

 • YÊU CẦU NĂNG LỰC
1.      Giới tính: Nữ/Nam.

2.      Độ tuổi: 20-35.

3.      Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, marketting.

4.      Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.

5.      Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

6.      Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp